DAIDO 引擎波司 – 曲軸軸承

 

引擎波司 DAIDO-Connecting Rod Bearing

_________________________________________________________________________________

DAIDO 引擎波司 – 連桿軸承

 

引擎波司 DAIDO-Main Bearing

_________________________________________________________________________________

DAIDO 引擎波司 – 連桿銅套

 

引擎波司 DAIDO-Pin Bushing

_________________________________________________________________________________

DAIDO 引擎波司 – 偏心軸承

 

引擎波司 DAIDO-Camshaft Bearing

_________________________________________________________________________________

DAIDO 引擎波司 – 曲軸墊片

 

引擎波司 DAIDO-Thrust Washer

_________________________________________________________________________________

NDC 引擎波司 – 曲軸軸承

 

引擎波司 NDC-Connecting Rod Bearing

_________________________________________________________________________________

NDC 引擎波司 – 連桿軸承

 

引擎波司 NDC-Main Bearing

_________________________________________________________________________________

NDC 引擎波司 – 連桿銅套

 

引擎波司 NDC-Pin Bushing

_________________________________________________________________________________

NDC 引擎波司 – 偏心軸承

 

引擎波司 NDC-Camshaft Bearing_________________________________________________________________________________

NDC 引擎波司 – 曲軸墊片

 

引擎波司 NDC-Thrust Washer